Nagrody i odznaczenia

 
  1. 1956 – nagroda m. Częstochowy w uznaniu zasług i za pracę twórczą
  2. 1964 – nagroda miasta Częstochowy
  3. 1965 – odznaka „Zasłużony dla rozwoju województwa katowickiego”
  4. 1967 – nagroda im H. Klajmana -za malarstwo
  5. 1984 – medal miasta Częstochowy- Za wkład pracy w rozwój miasta
  6. 1985 – nagroda w Wojewódzkim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej
  7. 1986 – Zloty Krzyż Zasługi
  8. 1986 – Zasłużony Działacz Kultury – nagroda Ministra Kultury i Sztuki
  9. 1986 – I nagroda za miniaturę malarską w konkursie KPA „Zachęta”
  10. 1989 – Nagroda CSPN im Janiny Plucińskiej – Zembrzuskiej, za najlepszy, przygotowany na wystawę zestaw prac