recenzje i relacje prasowe (pośmiertne)

 
  1. W Ratuszu wydobędą z zapomnienia twórczość częstochowskiej artystki
  2. Kolaże uczuć
  3. Galeria Of-art zaprasza. Prace wydobyte z piwnicy 25 lat po śmierci autorki
  4. Tv orion
  5. Gdyby Nikifor był kobietą …
  6. Of-art zaprasza – wystawa prac Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej
  7. GW 09/01/2002 Pożegnania str. 4
  8. Anna Klejzerowicz – Ród Fertnerów
  9. fragment z artykułu droga do sztuki

Od roku 1989 Stowarzyszenie funduje Nagrodę CSPN im. Janiny Plucińskiej, zmarłej w 1987 r. członkini. Jej twórczość oceniono bardzo wysoko, tak w Stowarzyszeniu, jak i wśród profesjonalistów oraz krytyków. Nagroda stanowi hołd jej składany. Przyznawana jest co 3 lata za najlepszy, przygotowany na wystawę zestaw prac.  W roku bieżącym nagroda przyznana będzie po raz piąty.